Конкурс "Ваша перша зустріч з FAKRO"

Умови конкурсу

Ваша перша зустріч з FAKRO

 

§1

Загальні положення

1.1. Це положення (далі - "положення") визначає правила, обсяг та умови участі у конкурсі "Ваша перша зустріч з FAKRO". Положення є обов'язковими для Організатора та осіб, які беруть участь у конкурсі (далі " "Учасники").

1.2. Організатором конкурсу є ТзОВ «ФАКРО Львів», надалі «Організатор».

1.3. Конкурс буде організований за допомогою мережі Інтернет - на Сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook (далі:"Facebook") (далі - "Сторінка") в Україні, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.

1.4. Змагання, організовані на Сторінці, жодним чином не фінансуються, не підтримуються, не адмініструються та не мають прямого відношення до Facebook.

 

§2

Часові рамки проведення конкурсу

2.1. Конкурс починається з публікації  допису на Сторінці https://www.facebook.com/fakro.ukraina 

21.04.21 о 12:00 і триває до 14.05.21 до 12:00 за Київським часом.

2.2. Список переможців буде опублікований на Сторінці https://www.facebook.com/fakro.ukraina

 

§3

Умови участі у конкурсі

3.1. Учасником конкурсу може бути повнолітня, дієздатна особа, яка проживає на території України (окрім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС), має активний обліковий запис у Facebook, який підписаний власним прізвищем та ім’ям особи, яка бере участь у конкурсі.

3.2. У конкурсі не можуть брати участь працівники та представники компаній, що входять до групи FAKRO, а також члени їх найближчих сімей (зокрема подружжя, діти, батьки, брати та сестри).

3.3. Умовою участі в конкурсі є прийняття цих положення.

 

§4

Правила участі у змаганнях

4.1. Конкурс полягає у публікації відповіді на конкурсне питання «Розкажіть про своє знайомство з торговою маркою FAKRO». Учасник може подати заявку на участь у конкурсі (далі - "заявка"), опублікувавши принаймні один із нижчезазначених елементів у конкурсному дописі (далі - "публікація"):

а) відповіді у вигляді коментаря;

б) фотовідповіді;

в) відеовідповіді.

4.2. Кожна подана заявка, яка відповідає умовам цих положень, оцінюється Конкурсною комісією та дає шанс на перемогу.

4.3. Під час конкурсу Учасник може подати одну відповідь, що відповідає вимогам конкурсу, з одного облікового запису Facebook, та може отримати лише один приз.

4.4. Конкурсна комісія може видаляти та не брати до уваги відповіді, які є образливими, не стосуються предмету конкурсного завдання, порушують авторські права, є беззмістовним, "спамом" або містить надмірну кількість непотрібної інформації (наприклад, копію попередньо надісланого коментаря), будь-яку агітацію (соціальну, політичну чи рекламну), вульгарний, нецензурний, образливий вміст - незалежно від форми публікації (текст, графіка, аудіо), також у формі скорочень або тих, хто підозрюється у розміщенні з вигаданого профілю.

4.5. Учасники мають дотримуватись законодавства України про авторське право.

4.6. У разі порушення Учасником положення, Організатор може прийняти рішення про виключення Учасника з участі у конкурсі та видалити опубліковану ним заявку(роботу).

§5

Правила присудження призів у Конкурсі

5.1. Призи в конкурсі отримають Переможці відповідно до позицій у списку сервісу random.org від 1 до 30:

- з 1 по 5-й номер в списку: Фірмова спортивна сумка FAKRO;

- з 6 по 10: Фірмовий килимок для пікніка FAKRO;

- з 11 по 15: Фірмовий павербанк FAKRO;

- з 16 по 25: Фірмова парасоля FAKRO;

- з 26 по 30: Фірмова чашка FAKRO.

5.2. З усіх поданих заявок, Конкурсна комісія вибере ті заявки, які відповідають всім умовам конкурсу та визначить за допомогою сервісу random.org (http://random.org/) 30 переможців, їх  порядковий номер та призове місце.

5.3. Конкурсна комісія, яка обирає Переможців, складається з трьох представників Організатора.

5.4. Організатор залишає за собою право присудити меншу кількість призів, якщо кількість поданих заявок менша за кількість наданих призів або, якщо подані заявки не відповідають встановленим законодавством вимогам.

5.5. Організатор повідомить Переможців Конкурсу через приватне повідомлення на Facebook про перемогу в конкурсі та спосіб видачі призу до 3-ох днів з моменту закінчення конкурсу. У повідомленні Організатор просить Учасника, який став переможцем, надати свої персональні дані, такі як:

- ім'я та прізвище,

- контактний номер телефону,

- адреса доставки призу на території України, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.

5.6. У випадку, якщо Переможець протягом 3-ох днів з дати отримання приватного повідомлення від Організатора не надішле зворотну  інформацію з даними з пункту 5.5, Переможець втрачає право на отримання призу.

5.7. Особи, нагороджені в конкурсі, мають право на власний розсуд відмовитись приймати призи.

5.8. Якщо Переможець не зможе надіслати назад інформацію з даними пункту 5.5 або відмовиться отримати нагороду, додаткові Переможці не будуть обрані.

5.9. Організатор та учасники конкурсу зобов’язані виконати вимоги положень податкового законодавства щодо нагородження призами.

5.10. Організатор передбачає, що приз буде доставлений протягом максимум 30 днів з дати оголошення результатів конкурсу.

5.11. Організатор не несе відповідальності за будь-які порушення, пов’язані з ненаданням призу в результаті неправильного або неповного надання Учасником адреси та інших даних, необхідних для видачі призу.

5.12. Організатор не несе відповідальності за зміну місця проживання або адреси доставки, наданих Учасником Конкурсу, або за зміну інших даних, що перешкоджають надсиланню Учаснику призу, а також за неможливість отримати чи не отримання призу з будь-якої іншої причини, пов’язаної з Учасником. У цьому випадку нагороджений Учасник втрачає право на приз.

 

§6

Процедура розгляду скарг

6.1. Скарги щодо перебігу Конкурсу можуть подаватися через приватне повідомлення адміністраторам Сторінки FAKRO https://www.facebook.com/fakro.ukraina до 3-ох днів після оголошення результатів.

6.2. Скарга буде розглянута протягом 3-ох днів з моменту його подання Організатору.

6.3. Правильно подана скарга повинна містити ім’я та прізвище Учасника, а також детальний опис та зазначення причини скарги.

6.4. Учасник буде поінформований про результат розглянутої скарги через приватне повідомлення на Сторінці Учасника, звідки було надіслано скаргу, протягом 7-ми днів з дати подання скарги.

6.5. Скарги, які не містять даних, перелічених у пункті 6.3, що  вище, не розглядаються.

 

§7

Обробка персональних даних

7.1. Учасники конкурсу надають свою згоду на обробку, використання та поширення третім особам своїх персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, стать, телефони (мобільний, домашній стаціонарний, службовий), адреса електронної пошти, освіту,  а також інші дані, які в розумінні законодавства України є або можуть вважатися персональними даними та які надані учасником та/або отримані розпорядником/володільцем  персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю  «Факро Львів».

7.2. Володілець/розпорядник має право здійснювати з персональними даними будь-які дії або сукупність дій, в тому числі, але не виключно: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, картотек, тощо.

§8

Заключні положення

8.1. Ці положення про конкурс доступні за місцезнаходженням Організатора та на веб-сайті www.fakro.com.ua.

8.2. Організатор не несе відповідальності за несправність засобів зв'язку, зокрема за функціонування соціальної мережі Facebook та за функціонування мережі Інтернет або локальної мережі, за допомогою якої Учасники беруть участь у конкурсі.

8.3. Учасник зобов'язується дотримуватися наведених правил у регламенті та підтверджує, що він відповідає всім умовам, що дають йому право брати участь у змаганнях.

8.4. Невиконання вищезазначених умов або відмова виконати їх призведе до виключення даного Учасника з конкурсу з одночасним закінченням будь-яких претензій на отримання призів.

8.5. Організатор залишає за собою право перевірити, чи Учасники відповідають умовам, викладеним у цьому регламенті, а також умовам, встановленим законом, що стосується реалізації нагород. Беручи участь у конкурсі, Учасник погоджується з положеннями в повному обсязі.

8.6. Для вирішення інших питань, не передбачених цим нормативним регламентом - застосовується положення чинного в Україні законодавства.

8.7. Невиконання Учасником будь-якого з положень цього Регламенту може призвести до припинення участі у конкурсі.